Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner

contacts_white

TEL: 464 41 56

FAX: 464 41 57

office@iswm.az; www.iswm.az

AZ1025, Bakı, Azərbaycan, Xocalı prospekti 55, AĞA İş Mərkəzi

Qanunlar və sənədlər
1 İstehsalat və məişət tullantıları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
2 Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
3 Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
4 "Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında" Stokholm Konvensiyasına qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu
5 Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları
6 Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondu haqqında Əsasnamə, Ekoloji auditor fəaliyyətinin aparılması Qaydaları və Dövlət Ekoloji ekspertizasının maliyyələşdirilməsi Qaydası
7 Tullantıların yığılması (toplanması), yerləşdirilməsi, istifadəsi və zərərsizləşdirilməsinə görə haqqın müəyyən edilməsi Qaydası
8 Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
9 Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
10 Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər Planı
 
«BaşlamaqƏvvəlki12NövbətiAxırıncı»
Səhifə 1 > 2

2010-2018 Copyright ISWM, Azerbaijan. Support: NetSoft